پلی اتیلن شیری پشت چسب دار
پلی اتیلن شیری پشت چسب دار
آگوست 28, 2020
چسب دوطرفه روکش سبز و قرمز
چسب دوطرفه روکش سبز و قرمز
آگوست 28, 2020

پلی اتیلن گازی پشت چسبدار

فوم پلی اتیلن رولی یا فوم پلی اتیلن گازی پشت چسبدار

قیمت پلی اتیلن گازی پشت چسبدار (هر متر)

عایق صوتی و حرارتی

عرض پلی اتیلن گازی پشت چسبدار : 1 متر
طول پلی اتیلن گازی پشت چسبدار : دلخواه
ضخامت پلی اتیلن گازی پشت چسبدار : از 1 میلیمتر تا 3 سانتی متر

تولیدی چسب