شرکت های در حال همکاری

مجموعه تولیدی چسب دانا از پس سال ها همکاری با برندهای معتبر تولیدی کشور خدمات ارزنده ای را در زمینه تولید چسب و محصولات مورد نیاز این شرکت ها ارائه میدهد.
شرکت های در حال همکاری عبارتند از :
تولیدی چسب