چسب های وارداتی
چسب های وارداتی
مارس 13, 2020
خدمات چسبدار کردن
خدمات چسبدار کردن
مارس 13, 2020

چسب های تولیدی

محصولات و چسب های تولیدی چسب دانا عبارت است از تولید انواع :

 

  • تولید ابر پشت چسب دار
  • تولید پلیت پشت چسب دار
  • چسب های تولیدی پلی اتیلن نایلونی چسب دار
  • چسب های تولیدی دوطرفه EVA  یک طرف چسب و دوطرف چسب
  • چسب های تولیدی دو طرفه مسلح نخ دار
  • عایق های الاستومری پشت چسب دار
  • چسب های تولیدی پلی اتیلن گازی پشت چسب دار
  • چسب های تولیدی پلی اتیلن کراسلینک پشت چسب دار
  • تولید فویل پشت چسبدار

 

 

تولیدی چسب