آگوست 28, 2020

پلی اتیلن شیری پشت چسب دار

پلی اتیلن شیری پشت چسب دار
تولیدی چسب