مارس 12, 2020
چسب دو طرفه EVA

چسب دو طرفه EVA

چسب دو طرفه EVA چسب دو طرفه EVA شامل فوم EVA به صورت یک طرف و دوطرف چسب دار می باشد. بنا به خاصیت فوم قابلیت […]
تولیدی چسب