چسب دو طرفه روکش سبز و قرمز

چسب دو طرفه روکش سبز و قرمز

تولیدی چسب